Diesel er fortsatt et godt valg

Publisert
25. april 2019

Som firmabil er dieselbilen fortsatt et veldig naturlig valg for mange, med mange fordeler.

Tar man medias omtale av dieselbiler de siste årene i betraktning, kan man få inntrykk av at dette er det siste man burde velge som firmabil. Ikke bare blir dieselbilene stemplet som miljøverstinger, man får også økte utgifter, via for eksempel bompasseringer og avgifter.

Men, er bildet virkelig så svart-hvitt som man kan få inntrykk av?

 

Diesel fortsatt et godt alternativ

Haakon J. Marthinsen er leder av Autolease Norge. Firmaet, som er en del av DNB-konsernet, skaffer til veie, finansierer og administrerer biler til bedriftskunder og offentlig sektor i Skandinavia. På nettsiden sin uttaler Autolease at firmaet har som mål å «gi kundene lavere bilkostnader og enklere bilhold». Da utelukkes ikke dieselbilene, sier Marthinsen. Det er kundenes behov som står i første rekke.

– Dieselbiler kan absolutt være et godt alternativ som firmabil, men det kommer an på. Alt til sitt bruk; det avhenger av formål og behov, rett og slett hvordan man skal bruke bilen. Kjører du mye og langt, kan diesel være et godt valg. Dersom hverdagen innebærer mye bykjøring og ikke så lange turer, kan det være andre alternativer som er bedre. Størrelsen har også en del å si. Det vi også ser, er at mindre dieselbiler er mindre interessante, da velger kundene som regel noe annet enn diesel.

 

– Må se på totalkostnadene

Marthinsen får støtte fra Sara Persson, firmabilkonsulent Møller Bil Rud. Hun mener dieselbiler slettes ikke trenger være et dårlig valg for firmaer som skal fylle bilparken – snarere tvert imot.

– Nei, diesel er ikke noe dårlig valg for firmabil. Det er viktig at man tar totalkostnadene ved bileierskapet med i betraktningen. Firmaer har ofte behov for ubegrenset rekkevidde, og da er diesel midt blinken. Samtidig er det jo andre ting som spiller inn, som for eksempel hvor mange bompasseringer man har, forklarer Sara.

Også Autolease hjelper gjerne kundene med å velge, forteller Haakon J. Marthinsen. I tillegg til kunderådgivere, kan kundene benytte seg av digitale løsninger som gir veiledning i jakten på rett type bil og modell.

– Vi er i utgangspunktet markedsnøytrale, og vi gir råd til valg av bil dersom kundene ønsker det. Når vi hjelper kunden med en behovsvurdering hjelper det ikke å fokusere kun på pris, man må også ta hensyn til andre forhold, som driftssikkerhet. Vi gjør derfor en behovskartlegging, hvor vi ser på hva de trenger av rekkevidde, driftssikkerhet, om de trenger en person- eller varebil og så videre. Svarene vi får, gjør at vi kan gjøre en anbefaling.

Og dieselbiler er altså langt ifra utelukket i vurderingen. Heller ikke hos Møller Bil Rud, hvor dieselbiler fortsatt er foretrukket blant majoriteten av firmakundene.

– Det er viktig å lese mer enn bare avisenes overskrifter når man skal velge firmabil. Der har det pågått av svartmaling av dieselbiler som er lite nyansert. Først og fremst må man tenke på hvordan man bruker bilen. Spesielt for firmaer som kjører langt. Hos oss, går det meste i diesel blant firmabilene, forteller Sara Persson.

 

Ser en trend

Marthinsen hos Autolease sier de likevel ser en trend hvor flere firmaer velger løsninger som regnes som mer «grønne» enn dieselbiler.

– Næringslivet har hengt litt etter markedet forøvrig, men viser nå en klar dreining mot el- og hybridbiler. Og det er jo det jo både fordeler og ulemper med – på samme måte som med såkalte fossile biler. Autolease setter restverdi frem i tid ved samtlige biler som leies ut. Erfaringen er at vi treffer rimelig godt i forhold til markedsverdi, uavhengig av type drivlinje på bilene. Her ser vi at også verdien på fossilbiler holder seg stabil. Konklusjonen er at man først og fremst bør gjøre vurderingen ut ifra firmaets behov.